Rozenblat

Geowłókniny

geoCETEX

– to geowłókniny produkowane z włókien polipropylenowych i poliestrowych, zaliczanych do grupy najtrwalszych polimerów nieszkodliwych dla człowieka i środowiska naturalnego. Powstają w wyniku mechanicznego połączenia włókien w procesie igłowania igłą metalową.


Geowłókniny geoCETEX występują następujących odmianach:

geoCETEX PP - geowłóknina polipropylenowa produkowana na bazie włókien ciętych metodą igłowania mechanicznego.

geoCETEX HTS - geowłóknina produkowana na bazie wysokiej jakości polipropylenowych włókien ciętych metodą igłowania mechanicznego z zastosowaniem technologii odpowiedzialnej za uzyskanie odpowiedniej orientacji włókien w procesie produkcyjnym, dzięki któremu polepszeniu ulegają parametry mechaniczne produktu.

geoCETEX PES - geowłóknina poliestrowa produkowana na bazie włókien ciętych metoda igłowania mechanicznego. 


Zastosowanie:
Geowłókniny geoCETEX ze względu na posiadane parametry mechaniczne i hydrauliczne przeznaczone są do stosowania w budowlach ziemnych, pełniąc następujące funkcje: ochronne, separacyjne, filtrujące, wzmacniające i drenujące. Stosowane są także w budownictwie ogólnym.

Zastosowanie geowłóknin geoCETEX obejmuje:

 • budownictwo komunikacyjne: drogi kołowe i kolejowe w tym tymczasowe i dojazdowe,
 • składowiska odpadów,
 • wzmacnianie i budowa: nasypów, wałów przeciwpowodziowych, brzegów rzek i zbiorników wodnych,
 • parkingi, place manewrowe,
 • ochrona systemów drenarskich i melioracyjnych,
 • budownictwo ogólne, dachy użytkowe, ochrona drenaży i izolacji.

Zalety:
Korzyści wynikające z zastosowania geowłókniny geoCetex:

 • wydłużenie trwałości konstrukcji, systemów drenarskich i melioracyjnych,
 • uproszczenie technologii budowy,
 • zabezpieczenie przed mieszaniem się warstw konstrukcyjnych z sąsiadującą warstwą podłoża,
 • zmniejszenie ilości prac ziemnych (wykopy, przemieszczanie gruntów),
 • zwiększenie stabilności budowanych konstrukcji ziemnych,
 • skrócenie czasu realizacji inwestycji,
 • obniżenie kosztów realizacji inwestycji.