Rozenblat

Kolejnictwo

Zastosowanie geosyntetyków (w tym geosiatek komórkowych - geokrat) w budownictwie kolejowym zaowocowało następującymi rezultatami:

  • zwiększenie trwałości torowisk
  • ochrona przed prądami błądzącymi
  • ograniczenie emisji drgań i hałasu
  • skrócenie cyklu budowy ze względu na uciążliwość
  • oszczędność w zużyciu drewna.


Zastosowanie geosiatki komórkowej (geokraty) umożliwia uzyskanie następujących efektów:

  • redukcja grubości konstrukcji podbudowy torowiska dzięki eliminacji głębokiej wymiany gruntu
  • znacznie zwiększenie odporności materiałów wypełniających geosiatkę (geokratę) na ścianie w wyniku ich zamknięcia, ograniczenia i znacznego zagęszczania wewnątrz komórek
  • zmniejszenia osiadania spowodowanego naturalnym zagęszczaniem oraz ograniczenie bocznych przesunięć kruszywa wypełniającego geosiatkę (geokratę)


Portfolio - kolejnictwo