Rozenblat

Hydrotechnika

Ochrona przeciwerozyjna brzegów kanałów i zbiorników wodnych polega na wzmacnianiu brzegów podatnymi sekcjami komórkowymi, wypełnionymi gruntem lub innym materiałem. Uwięziony, ograniczony w komórkach geosiatki komórkowej (geokraty) grunt jest odporny na erozję, dzięki czemu możliwy jest wzrost i utrzymanie roślinności na brzegach kanałów, co z kolei w konsekwencji powoduje dalszy wzrost odporności na erozję.

Kompletna i wykończona, pokryta roślinnością nawierzchnia brzegów kanałów ma wysoką wytrzymałość na erozję oraz ładny, naturalny wygląd. Geosiatka komórkowa (geokrata) w zależności od wymagań użytkowych oraz występujących warunków może być wypełniona mieszaninami gruntu z piaskiem i glebą orną, żwirem, tłuczniem kamiennym, torkretem lub betonem.

Portfolio - hydrotechnika