Neoweb - rysunki

Ochrona głównego wodociągu w pobliżu plaży Hawaii nad Jeziorem Tyberiadzkim

STUDIUM ZREALIZOWANEGO PROJEKTU1. Zadanie
Spółka Mekorat potrzebowała ochrony wodociągu prowadzącego wodę pitną przed atakami wandalizmu i sabotażu, a także przed przypadkowymi uszkodzeniami przez pojazdy. Z powodu bliskości Jeziora Tyberiadzkiego, klient wymagał skutecznej ochrony przed aktywnością sejsmiczną i ciśnieniem hydrostatycznym.

2. Projekt w zarysie
Zakres prac: umocnienie rurociągu
Położe/Gleba: piasek ilasty
Lokalizacja: plaża Hawaii nad Jeziorem Tyberiadzkim w północnym Izraelu
Region: Bliski Wschód
Data wykonania: 2007
Klient: Spółka wodna Mekorat, izraelskie przedsiębiorstwo użyteczności publicznej i jedna z najbardziej zaawansowanych technologicznie spółek wodnych na świecie

3. Stare podejście
Tradycyjne podejście polegałoby na ułożeniu wzdłuż rurociągu płyt ze zbrojonego betonu. W wyniku stałego nacisku i aktywności sejsmicznej w rejonie, na złączach powstawałyby pęknięcia i szczeliny. Ponadto, zastosowanie takiego rozwiązania wiązałoby się ze skomplikowanym procesem budowy.

4. Rozwiązanie PRS - NEOWEB™
Klient postanowił ułożyć na geotkaninie geosiatkę (geokratę) NEOWEB™ i zakotwić ją kotwami NeoClips, po czym zalać komórki NEOWEB™ betonem.

5. Korzyści dla klienta

  • znaczna oszczędność stali przy równym, geometrycznym kształcie konstrukcji wzdłuż całej trasy
  • elastyczna konstrukcja, która wtapia się w teren i wytrzymuje aktywność sejsmiczną
  • prosta procedura instalacji, bez potrzeby stosowania złączy poprzecznych
  • optymalne wzmocnienie i zabezpieczenie rurociągu