Rozenblat

Pomoc inżynierska

Firmie Rozenblat przyświeca idea pomocy w stosowaniu najlepszych rozwiązań problemów związanych ze stabilizacją podłoża. Nasze zaangażowanie w jakość obejmuje cały proces – od pomocy inżynierskiej, poprzez opracowanie ekspertyz, opinii technicznych, modelowania numerycznego, badań inklinometrycznych do instruktażu w instalacji.