Neoweb - rysunki

Budowa Równoległej do torów drogi dojazdowej dla ciężkich dźwigów i pojazdów w Polsce.

STUDIUM ZREALIZOWANEGO PROJEKTU1. Zadanie
Z powodu dużego ruchu pociągów, Alusta SP. z o.o., musiała prowadzić ciągłą konserwację trasy kolejowej. Potrzebowała do tego równoległej drogi dojazdowej, która umożliwiałaby całoroczny przejazd ciężkich pojazdów (ponad 50 ton). Z powodu wibracji powodowanych przez intensywny ruch pociągów, piaszczysta droga dojazdowa ulegała ciągłym uszkodzeniom. Klient potrzebował mocnej konstrukcji stabilizującej, która mogłaby być zbudowana szybko i przy użyciu miejscowych materiałów, zwiększając nośność w stopniu wystarczającym do utrzymania ciężkich pojazdów. Ponadto, konstrukcja musiała pasować do okolicznego leśnego krajobrazu i nie powodować szkód w środowisku.

2. Projekt w zarysie
Zakres prac: utwardzenie drogi dojazdowej
Podłoże/Gleba: piasek
Lokalizacja: Kunowice koło Rzepina, Polska
Region: Europa Wschodnia
Data wykonania: 2007
Klient: Alusta Sp. z o.o., kolejowe przedsiębiorstwo budowlane

3. Stare podejście
Zbrojne, betonowe płyty są drogie, ciężkie i trudne do ułożenia w środowisku leśnym, nie harmonizują z krajobrazem i szpecą widok z pociągu. Z tych powodów to rozwiązanie zostało odrzucone. Innym rozważanym rozwiązaniem była asfaltowa droga, ułożona na funkcjonowanym tłuczniu kamiennym (elastyczna nawierzchnia); rozwiązanie to zostało także odrzucone, ponieważ znaczne wibracje powodowałyby spękania i zniszczenie drogi.

4. Rozwiązanie PRS - NEOWEB™
Klient postanowił położyć jedną warstwę geosiatki (geokraty) 200 mm NEOWEB™ bezpośrednio na gruncie nośnej i wypełnić ją lokalnym piaskiem.

5. Korzyści dla klienta

  • krótki czas konstrukcji - skrócenie procedury aż do 50%, bez konieczności korzystania z ciężkiego sprzętu
  • znakomita stabilizacja - mocna droga dojazdowa o dużej nośności, umożliwiająca przejazd ciężkich pojazdów i dźwigów (ponad 50 ton) przez cały rok
  • zadowalająca estetyka - konstrukcja nie kłóci się z leśnym krajobrazem
  • łatwa instalacja bez skomplikowanej logistyki - jeden 40-stopowy kontener zawiera materiał wystarczający na kilka kilometrów drogi o szerokości 8 m
Dzięki szybkiej i łatwej procedurze instalacji, geosiatka (geokrata) NEOWEB™ zmniejszyła całkowite koszty projektu o 62%. Nie zastosowano żadnych materiałów na zasypki, poza lokalnym piaskiem, aby wykonawca nie potrzebował żadnego specjalistycznego sprzętu. Przyjazne dla środowiska rozwiązanie zmniejszyło zanieczyszczenie środowiska i koszty związane z transportem materiałów i sprzętu na duże odległości.