Rozenblat

Geotkaniny

Terralys

- geotkaniny wykonane z włókien polipropylenowych. Charakteryzują się wysoką, jednakową w obu kierunkach wytrzymałością. W celu dostosowania właściwości materiału do wymogów projektowych i wykonawczych geotkaniny dostępne są w odmianach o różnych wytrzymałościach. Geotkaniny te nie ulegają rozkładowi w środowisku naturalnym, zachowują swoje właściwości w temperaturze poniżej 0°C, są nietoksyczne dla środowiska naturalnego i nieszkodliwe dla wód pitnych. Charakteryzują się odpornością na działanie promieni ultrafioletowych oraz posiadają efektywne właściwości filtracyjne.


Zastosowanie:
Geotkaniny TERRALYS LF są stosowane przy budowie: autostrad i dróg szybkiego ruchu, dróg miejskich i wiejskich, dróg tymczasowych, podtorzy linii kolejowych i tramwajowych, nasypów, pasów startowych, placów składowych, parkingów i boisk sportowych. Ponadto są wykorzystywane do ochrony skarp, zbrojenia korpusów zapór ziemnych czy ziemnych murów oporowych.

Geotkaniny TERRALYS LF spełniają funkcje: separacyjną, wzmacniającą, filtracyjną i ochronną.


Zalety:

 • polepszenie rozkładu naprężeń,
 • równomierne osiadanie,
 • optymalne zagęszczenie,
 • wydłużenie okresu eksploatacji,
 • wzrost nośności podłoża,
 • zachowanie nośności w czasie,
 • efektywne wykorzystanie nasypu,
 • zmniejszenie ilości prac konserwacyjnych,
 • powstrzymanie wypłukiwania cząstek gruntu,
 • niezmienne w czasie właściwości filtracyjne,
 • możliwość powtórnego wykorzystania nasypu gruntu nasypowego,
 • łatwy i tani transport,
 • zmniejszenie kosztów realizacji.