Rozenblat

Siatki płaskie

Glasstech

- to geosyntetyk uformowany z nici z włókien szklanych. Wzdłużne i poprzeczne ułożenie nici (osnowa i wątek) tworzą oczka geosiatki. Osnowa i wątek przeplatane są w węzłach w sposób umożliwiający przesuwanie osnowy wzdłuż wątku, co umożliwia dopasowanie przebiegu nici do ułożenia ziaren warstwy asfaltowej.

Geosyntetyki GLASSTECH produkowane są w dwóch rodzajach ze względu na budowę:
- geosiatka GLASSTECH
- geokompozyt: geosiatka GLASSTECH połączona z geowłókniną polipropylenową lub poliestrową


Zastosowanie:
Geosyntetyki GLASSTECH przeznaczone są do warstw asfaltowych nawierzchni podatnych lub półsztywnych autostrad, lotnisk, dróg, ulic, chodników itp. Geosyntetyki GLASSTECH mogą być stosowane na całej powierzchni konstrukcji, na części jej szerokości, jak również miejscowo. Geosiatka GLASSTECH służy do zbrojenia konstrukcji. Zbrojenie można stosować w remontowanych lub nowo budowanych nawierzchniach, w przypadku poszerzeń drogi, w dylatacjach mostowych itp. Zaleca się stosowanie geosiatki GLASSTECH do zbrojenia konstrukcji pod warstwami z mieszanek mineralno-asfaltowych układanych na gorąco. Geokompozyt GLASSTECH przeznaczony jest do wykonywania warstwy pośredniej pod warstwą asfaltową w celu opóźnienia propagacji spękań odbitych.Polgrid BX

- to geosiatka dwukierunkowa o otwartej strukturze w postaci georusztu. Węzły siatki są sztywne i stanowią integralny element struktury siatki, a żebra o przekroju kwadratowym zapewniają dobre oparcie dla kruszywa. Proces produkcji geosiatek o sztywnych węzłach polega na wytłaczaniu termoplastycznej płyty z PP z modyfikatorami, mikro-perforowaniu oraz rozciąganiu w kierunku wzdłużnym i poprzecznym.

Zastosowanie:

 • budowa dróg i powierzchni obciążonych ruchem,
 • wzmocnienie podtorza,
 • budowa tuneli i konstrukcji podziemnych,
 • roboty ziemne, fundamentowanie,
 • zabezpieczenie przeciwerozyjne,
 • kanały, zbiorniki wodne i zapory.


Polgrid UX

- to geosiatka jednokierunkowa o sztywnych węzłach. Materiał ten produkowany jest w procesie wytłaczania i perforacji układu otworów w arkuszu polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE). Następnie perforowane pasma rozciągane są w odpowiedniej temperaturze w kierunku podłużnym. Proces ten zwiększa wytrzymałość i sztywność materiału.

Zastosowanie:

 • naprawa osuwisk,
 • zabezpieczenia przeciwerozyjne,
 • budowa poszerzeń nasypów drogowych i kolejowych,
 • budowa przyczółków obiektów mostowych,
 • zbiorniki wodne i zapory.