Neoweb - rysunki

Konstrukcja zielonych ścian zaporowych na terenie prac archeologicznych we Włoszech.

STUDIUM ZREALIZOWANEGO PROJEKTU1. Zadanie
Wykopaliska w trakcie prac restauratorskich w willi Horacego, ważnym obiekcie archeologicznym, spowodowały osuwiska gruntu. Klient potrzebował rozwiązania, które byłoby zgodne ze starożytnym charakterem miejsca. Co więcej, na miejsce prac nie mogły dotrzeć ciężkie pojazdy.

2. Projekt w zarysie
Zakres prac: ściana oporowa
Podłoże/Gleba: ił
Lokalizacja: Willa Horacego, Licenza, Włochy
Region: Europa Zachodnia
Data wykonania: 2000
Klient: ICIET Engineering for UCLA (Uniwersytet Kalifornijski, Los Angeles)

3. Stare podejście
Konwencjonalne podejście polegałoby na zbudowaniu muru ze zbrojonego betonu. Takie rozwiązanie nie pasowałoby jednak do charakteru miejsca i nastręczałoby problemy logistyczne, związane z dostarczeniem na miejsce potrzebnych materiałów.

4. Rozwiązanie PRS - NEOWEB™
Klient zbudował elastyczne ściany oporowe z geosiatki (geokraty) NEOWEB™, o kolorze dopasowanym do barwy gleby. Komórki zostały wypełnione ziemią ogrodową, umożliwiającą wzrost naturalnie wyglądającej roślinności.

5. Korzyści dla klienta

  • konstrukcja utworzona szybko i ekonomicznie
  • brak negatywnego oddziaływania na miejsce wykopalisk
  • brak skomplikowanej logistyki i stosowania ciężkich pojazdów
Geosiatka (geokrata) NEOWEB™ pozwoliła na zintegrowanie mocnych, elastycznych i zielonych ścian oporowych z bardzo szczególnym miejscem wykopalisk. Jeśli zajdzie taka konieczność, ściany te mogą zostać na przyszłość łatwo zdemontowane bez uszkadzania zabytku, a zatem istnieje możliwość przywrócenia pierwotnego stanu tego miejsca.