Neoweb - rysunki

Budowa zielonej ściany zaporowej w dzielnicy mieszkalnej w Północnej Anglii.

STUDIUM ZREALIZOWANEGO PROJEKTU1. Zadanie
Deweloper tego osiedla mieszkaniowego musiał przeprowadzić stabilizację zbocza z iłowca/piaskowca, aby umożliwić w pobliżu budowę apartamentowców (w odległości zaledwie 1,2 m od zbocza). Gleba podlegała erozji i miała niską nośność. Aby zyskać akceptację mieszkańców, zastosowane rozwiązanie musiało zapewniać znaczną wytrzymałość i estetyczny wygląd. Ponieważ ściana miała być widoczna z wielu działek, mieszkańcy zażądali zielonej powierzchni licowej, która pasowałaby do okolicznego krajobrazu parkowego.

2. Projekt w zarysie
Zakres prac: ściana oporowa
Podłoże/Gleba: iłowiec i piaskowiec
Lokalizacja: Północna Anglia
Region: Europa Zachodnia
Data wykonania: 2006
Klient: Barrat Homes, firma deweloperska o zasięgu ogólnokrajowym, zajmująca się budową nowych domów i apartamentów w Wlk. Brytanii

3. Stare podejście
Jedno z rozważanych rozwiązań polegało na wzniesieniu ściany ze zbrojonego betonu lub konstrukcji z betonowych kaszyc, co nie pasowało do krajobrazu i wymagało ogromnych ilości stali. Z powodu niewielkiej odległości od budynków, rozwiązanie to zostało odrzucone.

4. Rozwiązanie PRS - NEOWEB™
Deweloper zastosował schodkowy układ pasów komórek, wypełnionych miejscową glebą próchniczą do utworzenia ściany oporowej o wysokości 6 m i długości 276 m.

5. Korzyści dla klienta

  • zwiększona elastyczność pozwalająca na dostosowanie konstrukcji do nierównej powierzchni
  • łatwe sadzenie roślin w komórkach i tym samym zaspokojenie wymogu, aby powierzchnia była zielona
  • szybka, łatwa konstrukcja, wymagająca jedynie minimalnego szkolenia
  • trwałe rozwiązanie, wymagające tylko niewielkich prac konserwacyjnych
Geosiatka (geokrata) NEOWEB™ umożliwiła łatwe utworzenie estetycznej konstrukcji zabezpieczającej grunt. Krótki czas instalacji geosiatki (zaledwie 8 tygodni) zmniejszył czas budowy o 30% i umożliwił zredukowanie kosztów ogólnych.