Neoweb - rysunki

Budowa ściany zaporowej w dzielnicy Chanty-Mansyjskim.

STUDIUM ZREALIZOWANEGO PROJEKTU1. Zadanie
Na zalesionym, piaszczystym wzgórzu w okręgu Chanty - Mansyjskim dochodziło do osunięć gruntu z powodu erozji i cyklów zamarzania i topnienia. Osuwiska te groziły zniszczeniem wzgórza i zbudowanego na nim osiedla. Osuwiska blokowały także drogę dojazdową do miasta, a także szpeciły krajobraz przy wjeździe do miasta. Do wzmocnienia wzgórza konieczna była nieregularna ściana oporowa, osiągająca wysokość do 80 metrów.

2. Projekt w zarysie
Zakres prac: ściana oporowa Podłoże/Gleba: piasek, ił Lokalizacja: teren portu w okręgu Chanty-Mansyjskim, Rosja Region: Europa Wschodnia Data wykonania: 2002 Klient: Rosyjskie Ministerstwo Infrastruktury

3. Stare podejście
Jedną z możliwości było zbudowanie ściany z betonu zbrojonego o głębokich fundamentach i znacznej wysokości. Rozwiązanie to wymagało odpowiednich materiałów podstawowych i bardzo głębokich wykopów. Nie zostało ono wybrane z powodu problemów z glebą i wodą gruntową. Inną możliwością było zastosowanie betonu natryskowego i kotew, co byłoby drogie z powodu dużej wysokości ściany. Po przeprowadzeniu badań inżynieryjnych okazało się, że konstrukcja ta nie byłaby wystarczająco mocna i dlatego z niej zrezygnowano.

4. Rozwiązanie PRS - NEOWEB™
Zbocze zostało zabezpieczone do wysokości 80 m ponad podstawę wzgórza przez ścianę zbudowaną z poziomych warstw 200 milimetrowej geosiatki (geokraty) NEOWEB™. Z uwagi na bardzo duże rozmiary ściany, zastosowano złożony system mocnej ściany i wzmocnienia zbocza (zasypka) w połączeniu ze ścianą oporową od frontu, zapewniającą dodatkowe wzmocnienie. Projekt objął około 2 mln m2.

5. Korzyści dla klienta

  • skuteczniejsza stabilizacja bez potrzeby stosowania dodatkowych materiałów na fundamenty
  • szybka konstrukcja w porównaniu do rozwiązań alternatywnych
  • znaczna redukcja kosztów - stosowanie miejscowego piasku zamiast niedostępnych na miejscu kamieni lub betonu, co oznaczało oszczędności rzędu milionów dolarów
  • zwiększona elastyczność ściany oporowej sprawia, że może ona wytrzymać ruchy sejsmiczne gruntu
Klient z powodzeniem wdrożył projekt stabilnej konstrukcji o wielkich rozmiarach, uzyskując przy tym znaczne oszczędności czasu i kosztów.