Neoweb - rysunki

Ochrona stoku otaczającego dom prywatny w Kazachstanie.

STUDIUM ZREALIZOWANEGO PROJEKTU1. Zadanie
Skarpa ziemna o kącie nachylenia 45 stopni i niskiej nośności otaczała prywatny dom na prywatnym gruncie. W wyniku stałych problemów z erozją, skarpa zaczęła zsuwać się na drogę publiczną. Właściciel potrzebował skutecznego, niedrogiego i szybkiego rozwiązania problemu polegającego na wzmocnieniu gleby, ponieważ zbocze mogło w każdej chwili runąć. Właściciel pragnął także rozwiązania, które wtopiłoby się w okoliczny krajobraz (który był widoczny z domu), przy minimalnej potrzebie konserwacji bieżącej.

2. Projekt w zarysie
Zakres prac: zabezpieczenie skarpy
Podłoże/Gleba: piaszczysty ił
Lokalizacja: Ałma - Ata, Kazachstan
Region: Azja
Data wykonania: 2007
Klient: prywatny właściciel domu

3. Stare podejście
Jedno z możliwych rozwiązań polegało na ułożeniu w problematycznym miejscu kilku warstw materiału. Przy tym podejściu pozostałby jednak problem wzmocnienia zbocza w dłuższej perspektywie. Z powodu dużego nachylenia zbocza istniało niebezpieczeństwo, że będzie się dalej osuwało i dlatego musiałoby być ciągle stabilizowane. Procedura wzmacniania takiego podłoża byłaby skomplikowana i kosztowna, a przy tym nie zapewniałaby trwałej stabilności skarpy.

4. Rozwiązanie PRS - NEOWEB™
Wybrano rozwiązanie polegające na zastosowaniu geosiatki (geokraty) NEOWEB™ na tkaninie geosyntetycznej położonej na skarpie. Do zakotwienia geosiatki (geokraty) zastosowano kotwy NeoClips, a jako wypełnienia użyto ziemi ogrodowej.

5. Korzyści dla klienta

  • zwiększona wytrzymałość gleby i stabilność podłoża, wykluczająca niebezpieczeństwo zawalenia zbocza
  • estetyczne rozwiązanie, które wtapia się w krajobraz i zapewnia właścicielowi ładny widok
  • mniej koniecznych bieżących prac konserwacyjnych
  • prosta procedura instalacji, przeprowadzana przez lokalnego przedsiębiorcę budowlanego pod nadzorem inżynierów PRS
  • niskie koszty wdrożenia projektu i skrócenie czasu wykonania o około 50% w stosunku do rozwiązań alternatywnych
  • trwałe rozwiązanie, wymagające minimalnej ilości prac konserwacyjnych

Właściciel domu szybko zbudował ekonomiczną, mocną i estetyczną konstrukcję, która zapobiega osunięciu się zbocza.