Neoweb - rysunki

Przygotowanie rozwiązania kwestii terenów zielonych na mocno nachylonych stokach w centrum Icchaka Rabina.

STUDIUM ZREALIZOWANEGO PROJEKTU1. Zadanie
Należało przygotować dla klienta teren zielony od frontu nowego budynku. Zbocza były bardzo strome (3:1) i utworzone z czerwonoziemu. Projekt musiał spełniać wysokie, międzynarodowe wymagania estetyczne, a przy tym skutecznie rozwiązywać problemy związane z trudnymi warunkami inżynierskimi stwarzanymi przez duże nachylenie zbocza.

2. Projekt w zarysie
Zakres prac: zabezpieczenie zbocza
Podłoże/Gleba: czerwonoziem
Lokalizacja: Środkowy Izrael
Region: Bliski Wschód
Data wykonania: 1998
Klient: Centrum Icchaka Rabina, powołane na mocy prawa izraelskiego w 1997 w celu upamiętnienia życia i działalności Icchaka Rabina

3. Stare podejście
Jedną z możliwości było utworzenie niskich trawników z różnymi gatunkami roślin. Takie rozwiązanie nie zapewniało jednak stabilizacji, byłoby kosztowne i wymagało konserwacji bieżącej.

4. Rozwiązanie PRS - NEOWEB™
Klient postanowił zabezpieczyć i ustabilizować zbocze przez położenie na geotkaninie systemu NEOWEB™ o wysokości 150 mm, wypełnienie komórek ziemią próchniczą i zasadzenie roślin wybranych gatunków.

5. Korzyści dla klienta

  • wysokiej jakości rozwiązanie ogrodnicze i inżynierskie, umożliwiające zasadzenie roślin wielu gatunków
  • poprawiona stabilność powierzchni zbocza
  • naturalne siedlisko dla rośli, nawet na bardzo stromych zboczach
  • szybka procedura instalacji, bez skomplikowanej logistyki
  • minimalna konserwacja bieżąca

Geosiatka (geokrata) NEOWEB™ była jedyną możliwością, która zapewniała rozwiązanie problemów zarówno ogrodniczych, jak i inżynierskich i spełniała rygorystyczne wymagania klienta odnośnie stabilności i estetyki.