Neoweb - rysunki

Stabilizacja nachylenia terenu w pobliżu drogi w Rosh Ha'ayin.