Neoweb - rysunki

Stabilizacja stromej skarpy pod ogrody Baha'i w Hajfie, Izrael.

STUDIUM ZREALIZOWANEGO PROJEKTU1. Zadanie
Bahaici chcieli założyć 19 ogrodów na tarasach, które uwydatniałyby sylwetkę Mauzoleum Baba. W budynkach o złotej kopule spoczywa ciało Siyyid Ali-Muhammada (znanego jako Bab), pierwszego z dwóch założycieli bahaizmu. Centrum zostało zbudowane na bardzo stromym zboczu, zagrożonym osunięciem się z powodu erozji. Klient wymagał rozwiązania, zapewniającego stabilizację zbocza i przygotowania podłoża pod glebę ogrodową i roślinność. Bahaici chcieli także rozwiązania opartego na zielonej technologii, która byłaby przyjazna dla środowiska.

2. Projekt w zarysie
Zakres prac: zabezpieczenie skarpy
Podłoże/Gleba: gleba kamienista
Lokalizacja:Hajfa, Izrael
Region: Bliski Wschód
Data wykonania: 1998-1999
Klient:Światowe Centrum Bahaizmu w Hajfie, duchowa i administracyjna stolica bahaizmu

3. Stare podejście
Konwencjonalne rozwiązanie wymagało rozrzucenia i ubicia gleby ogrodowej oraz zasadzenia roślinności. Metoda ta nie rozwiązuje jednak problemów erozji i konieczności stabilizacji oraz wymaga wielu bieżących prac konserwacyjnych.

4. Rozwiązanie PRS - NEOWEB™
Wybrane rozwiązanie polegało na rozłożeniu wzdłuż zbocza geosiatki (geokraty) NEOWEB™, wypełnieniu jej komórek glebą ogrodową i zasadzeniu roślin.

5. Korzyści dla klienta

  • prosta, szybka i niedroga instalacja
  • skuteczniejsza stabilizacja powierzchni zbocza i jego zabezpieczenie przed erozją
  • potrzeba minimalnych prac konserwacyjnych
  • naturalne siedlisko dla roślin, z dobrym przepływem wody przez perforowane komórki
  • wysokiej jakości rozwiązanie ogrodowe, które pozwoliło na posadzenie wielu różnych roślin, nawet w bardzo stromych miejscach
Geosiatka (geokrata) NEOWEB™ stanowiła rozwiązanie inżynierskie i ogrodowe, które spełniło rygorystyczne wymagania klienta co do stabilności i estetyki. Od czasu oficjalnego otwarcia ogrodów o 19 tarasach w roku 2001, to imponujące miejsce jest magnesem dla turystów krajowych i zagranicznych.