Neoweb - rysunki

Umożliwienie dotarcia transportu ciężkich pojazdów uzbrojonych w trudnych warunkach środowiskowych i w warunkach niebezpiecznych.

STUDIUM ZREALIZOWANEGO PROJEKTU1. Zadanie
Klienci byli zainteresowani możliwością przejazdu ciężkich pojazdów opancerzonych przez piaszczyste wydmy położone w strefach zagrożenia. Jednym z problemów była możliwość zbyt powolnego poruszania się lub ugrzęźnięcia takich pojazdów w terenie, w którym może dochodzić do potyczek. Niepokojono się także względami środowiskowymi i wyrażano pragnienie zachowania stanu gruntu i krajobrazu oraz uniknięcie rozsypywania żwiru. Ze względów bezpieczeństwa instalacja powinna przebiegać szybko, a konstrukcja nie powinna wymagać konserwacji bieżącej.

2. Projekt w zarysie
Zakres prac: utwardzenie gruntu
Podłoże/Gleba: drobny piasek
Lokalizacja: południowy Izrael
Region: Bliski Wschód
Data wykonania: 2004
Klient: Izraelski Zarząd Ochrony Przyrody i Parków Narodowych, odpowiedzialny za tworzenie, chronienie i promowanie izraelskich obiektów przyrodniczych, zabytkowych i rekreacyjnych, a także Izraelskie Siły Zbrojne (IDF) oraz Izraelskie Ministerstwo Obrony

3. Stare podejście
Alternatywne podejście polegało na zastosowaniu zwykłej, elastycznej nawierzchni (bez struktury złożonej z warstw materiału ziarnistego) z wylewaniem (lub bez) asfaltu, co trwale zniszczyłoby środowisko. Ponadto, konstrukcja tego typu wymagałaby transportu na zagrożony teren materiałów, które nie występują lokalnie oraz - w związku z nieustannym ruchem ciężkich pojazdów - konserwacji bieżącej, mającej na celu wzmacnianie i ubijanie gleby.

4. Rozwiązanie PRS - NEOWEB™
Wdrożone rozwiązanie polegało na ułożeniu na geotkaninie geosiatki (geokraty) NEOWEB™ o wysokości 200 mm i wypełnieniu komórek piaskiem z miejscowych wydm.

5. Korzyści dla klienta

  • łatwa procedura instalacji - przeprowadzana przez żołnierzy pod nadzorem inżynierów PRS
  • szybka instalacja - mniej czasu spędzanego w nieprzyjaznym terenie
  • zwiększona nośność - utrzymanie ciężkich pojazdów (takich jak czołgi i pojazdy opancerzone) dzięki zastosowaniu lokalnych materiałów
  • udana integracja z otaczającym środowiskiem
  • prosta i łatwa konserwacja

Zastosowanie geosiatki (geokraty) NeowebTM stanowiło kompletne rozwiązanie, które nie tylko pozwoliło uporać się z poważnym problemem bezpieczeństwa, ale także w pełni dostosować konstrukcję do warunków środowiskowych - wszystko to w krótkim czasie i przy niskich kosztach.