Neoweb - rysunki

Zbudowanie trwałej ścieżki widokowej (dla zwiedzających) w rezerwacie rzeki Hadera

STUDIUM ZREALIZOWANEGO PROJEKTU1. Zadanie
Projekt wymagał konstrukcji ścieżki o trzymetrowej szerokości i 2 km długości (łącznie 6000 m2), biegnącej przez Rezerwat Rzeki Hadera. Ścieżka miała być przeznaczona dla pojazdów sportowo - rekreacyjnych, terenowych, rowerów oraz dla pieszych. Gleba stwarzała problemy przez cały rok: latem, gdy piasek był suchy, gleba osiadała; zimą, gdy rzeka wylewała, gleba stawała się błotnista. Zarząd Ochrony Przyrody i Parków Narodowych zażądał użycia materiałów, które pozwoliłyby na zachowanie wyglądu parku, ale równocześnie wytrzymały obciążenie ciężkimi pojazdami.

2. Projekt w zarysie
Zakres prac: utwardzenie ścieżki
Podłoże/Gleba: teren podmokły, ił i torf
Lokalizacja: rzeka Hadera, Izrael
Region: Bliski Wschód
Data wykonania: 2007
Klient: Izraelska ogólnokrajowa firma gazownicza i Urząd Melioracji Regionu Szaron (w ramach pomocy dla Izraelskiego Zarządu Ochrony Przyrody i Parków Narodowych)

3. Stare podejście
Jednym z rozwiązań mogłoby być zbudowanie asfaltowej drogi na warstwach granulatów, ale byłoby to szkodliwe dla środowiska. Konstrukcja nie wtopiłaby się w naturalne otoczenie i nie spełniałaby wymagań klienta. Alternatywną możliwością byłoby ułożenie kilku warstw podłoża, ale to logistycznie skomplikowane rozwiązanie wiązałoby się z zagrożeniem erozji, a cała konstrukcja uległaby zapewne zniszczeniu po pierwszych deszczach.

4. Rozwiązanie PRS - NEOWEB™
Klient ułożył na geotkaninie geosiatkę (geokratę) NEOWEB™ o wysokości 200 mm, wypełnił komórki siatki granulatem o niskiej jakości, a następnie nawodnił i ubił podłoże.

5. Korzyści dla klienta

  • atrakcyjne rozwiązanie, pozwalające na zachowanie naturalnego wyglądu rezerwatu
  • zwiększona nośność, możliwość utrzymania ciężaru pojazdów o znacznej masie, w tym pojazdów ewakuacyjnych i ratunkowych
  • czas budowy krótszy o 30%
  • znaczne zmniejszenie ogólnych kosztów renowacji rzeki

Geosiatka (geokrata) NEOWEB™ umożliwiła zbudowanie przyjaznej dla środowiska ścieżki biegnącej przez naturalny krajobraz, a zarazem mającej nośność pozwalającą na utrzymanie masy ciężkich pojazdów. Rozwiązanie NeowebTM dało przy tym znaczną oszczędność kosztów.