Neoweb - rysunki

Stabilizacja dostępu dla pojazdów ciężkich na teren bazy wojskowej w Anglii

STUDIUM ZREALIZOWANEGO PROJEKTU1. Zadanie
W bazie szkoleniowej potrzebna była droga, która mogłaby utrzymać ciężkie pojazdy wojskowe, w tym czołgi. Gleba była jednak niestabilna, o niewielkiej nośności, zwłaszcza w okresach wilgotnej pogody, kiedy stawała się błotnista i miękka. Klient wymagał stabilizacji drogi i dostosowania jej do bardzo dużych obciążeń, powodowanych przez długi okres, np. przez 65-tonowe czołgi - przy minimalnej konserwacji bieżącej.

2. Projekt w zarysie
Zakres prac: utwardzenie drogi dojazdowej
Podłoże/Gleba: ił organiczny, ił piaszczysty
Lokalizacja: Salisbuty, Anglia
Region: Europa Zachodnia
Data wykonania: 2006
Klient: Brytyjskie Ministerstwo Obrony

3. Stare podejście
Jedno z konwencjonalnych rozwiązań polega na ubiciu podłoża. Podejście takie jest kosztowne i skomplikowane logistycznie, ponieważ wymaga użycia specjalistycznych pojazdów i kosztownej konserwacji bieżącej. Inne podejście polega na utwardzeniu nawierzchni przy zastosowaniu kilku warstw ubitego materiału, co jest bardzo kosztowne i nie zapewnia dużej nośności. W brytyjskiej armii stosowano zwykle rozwiązanie polegające na wymianie gleby. Zajmuje to bardzo dużo czasu i jest kosztowne, ponieważ wymaga usunięcia, wywiezienia, a następnie przywiezienia gleby. Ponadto, taka procedura nie rozwiązuje problemu niskiej nośności i wobec tego musi być co parę miesięcy powtarzana

4. Rozwiązanie PRS - NEOWEB™
Klient rozłożył warstwę siatki NEOWEB™ o głębokości 200 mm, wypełnioną materiałem klasy pierwszej.

5. Korzyści dla klienta

  • prosta i szybka instalacja, przeprowadzana przez żołnierzy pod nadzorem zespołu inżynierów PRS
  • zapotrzebowanie na materiały mniejsze o 50%
  • znaczna redukcja kosztów całkowitych projektu dzięki szybkiej instalacji i zmniejszonemu zużyciu materiałów
  • potrzeba prowadzenia jedynie niewielkiej ilości prac konserwacyjnych
Geosiatka (geokrata) NEOWEB™ przyniosła klientowi znaczne oszczędności czasu i pieniędzy i umożliwiła przeprowadzenie procedury instalacji przez personel wojskowy. Droga może wytrzymywać duże obciążenia i wymaga jedynie niewielkich i rzadkich prac konserwacyjnych.