Neoweb - rysunki

Położenie asfaltu na drodze w bazie wojskowej w Gori, Gruzja.

STUDIUM ZREALIZOWANEGO PROJEKTU1. Zadanie
Klient chciał zbudować drogę w ogromnej bazie wojskowej. Droga miała nadawać się dla ciężkich pojazdów, ale ilaste i błotniste podłoże nie zapewniało odpowiedniej nośności. Potrzebne było szybkie rozwiązanie, które umożliwiłoby zakończenie budowy przed nastaniem zimy.

2. Projekt w zarysie
Zakres prac: utwardzenie drogi
Podłoże/Gleba: ił
Lokalizacja: Gori, Gruzja
Region: Azja
Data wykonania: 2007
Klient:Gruzińskie Siły Zbrojne, służby inżynieryjne

3. Stare podejście
Konwencjonalnym rozwiązaniem jest utwardzenie drogi asfaltem kładzionym na warstwy ubitego materiału ziarnistego. Rozwiązanie takie zapewnia znaczną nośność, ale z czasem droga zaczyna pękać lub zapadać się pod wpływem ciężaru przejeżdżających pojazdów oraz z powodu stałych ruchów sejsmicznych podłoża.

4. Rozwiązanie PRS - NEOWEB™
Klient ułożył warstwę geosiatki (geokraty) NEOWEB™, wypełnioną zasypką o słabo zróżnicowanej wielkości ziarna, a na niej położył dywan asfaltowy. Projekt obejmował łącznie 150.000 m2.

5. Korzyści dla klienta

  • zwiększona elastyczność, zapewniająca lepszy rozkład naprężeń powodowanych przez ciężkie pojazdy
  • znaczna poprawa nośności i zmniejszone pękanie
  • łatwa i szybka instalacja, przeprowadzana przez żołnierzy po minimalnym przeszkoleniu przez inżynierów PRS
Geosiatka (geokrata) NEOWEB™ kładziona wraz z asfaltem spełnia wymagania klienta co do nośności i szybkości instalacji.