Neoweb - rysunki

Stworzenie estetycznego “zielonego” terenu dostępu dla pojazdów uprzywilejowanych w Petach Tikvah.

STUDIUM ZREALIZOWANEGO PROJEKTU1. Zadanie
Zgodnie z prawem budowlanym i wymogami odnośnych urzędów, w przypadku wysokich budynków wymagane jest wybudowanie bezpiecznego, stałego korytarza dojazdowego i miejsca dla pojazdów ratunkowych, w tym pojazdów straży pożarnej z wysokimi drabinami. Zapewnienie dojazdu i umożliwienie działania ciężkiego sprzętu wymagało stabilizacji gleby w sposób nie zagrażający estetyce krajobrazu.

2. Projekt w zarysie
Zakres prac: utwardzenie gruntu dla pojazdów ratunkowych
Podłoże/Gleba: piasek ilasty
Lokalizacja: Petach Tikawa, Izrael
Region: Bliski Wschód
Data wykonania: 2007
Klient: M.I.D. Engineering & Development Ltd. dla A.Dori Ltd., jednego z przedsiębiorstw deweloperskich i budowlanych

3. Stare podejście
Rozważano alternatywne rozwiązania, takie jak bruk, wylewany beton i dywan asfaltowy. Takie rozwiązania albo nie spełniały wymogów nośności, albo nie były dość estetyczne, aby wtapiać się w otaczający krajobraz.

4. Rozwiązanie PRS - NEOWEB™
Ułożono pojedynczą warstwę perforowanej siatki NEOWEB™ o głębokości 200 mm, wypełnioną glebą odpowiednią dla wzrostu roślin, która służyła także jako podłoże dla okolicznych trawników. Komórkowa struktura NEOWEB™ zapewniła roślinom bezpieczne siedlisko.

5. Korzyści dla klienta

  • większa nośność, spełniająca wymogi prawa budowlanego
  • niedroga logistyka i prosta konstrukcja, wymagająca minimalnego przeszkolenia
  • znaczne zmniejszenie kosztów instalacji
  • estetyczne rozwiązanie, zintegrowane z przyległym parkiem
Geosiatka (geokrata) NEOWEB™ zmniejsza koszty instalacji w porównaniu z rozwiązaniami alternatywnymi. Zapewniła ona bardziej estetyczny wygląd konstrukcji stabilizującej glebę, zapewniając przy tym nośność wymaganą dla ciężkich pojazdów i sprzętu. Innymi obiektami, które mogą powstać dzięki takiemu rozwiązaniu, są boiska sportowe (na przykład do piłki nożnej, futbolu amerykańskiego i rugby), pola golfowe i zielone parkingi.