Neoweb - rysunki

Wzmocnienie ścieżki dla pieszych i dla rowerzystów w Anglii.

STUDIUM ZREALIZOWANEGO PROJEKTU1. Zadanie
Projekt dotyczył ścieżki dla pieszych, która mogłaby służyć również rowerzystom. Skład gleby piaszczysto - iłowej, w połączeniu z częstymi opadami deszczu i stojącą w niektórych miejscach wodą, był przyczyną intensywnego procesu erozji i słabej nośności. Zastosowane rozwiązanie musiało zapobiegać stale pojawiającym się wybojom, pozwalać na szybką dostawę i instalację oraz nie wymagać ciągłej konserwacji po zakończeniu prac. Gotowa ścieżka miała pasować do naturalnego krajobrazu, przez który przebiegała.

2. Projekt w zarysie
Zakres prac: utwardzenie ścieżki
Podłoże/Gleba: ił piaszczysty
Lokalizacja: Dolina Mardyke, Anglia
Region: Europa Zachodnia
Data wykonania: 2007
Klient: Władze samorządowe hrabstwa Essex oraz Edmund Nuttall Ltd., ogólnokrajowy dostawca usług w zakresie budownictwa lądowego i wodnego.

3. Stare podejście
Zastosowane tradycyjne podejście polegało na użyciu kilku warstw funkcjonowanego, ubitego tłucznia kamiennego. Szybka erozja w związku z częstymi deszczami powoduje jednak powstawanie wzdłuż ścieżki znacznych odkształceń i wybojów. W rezultacie ścieżka wymaga ciągłych prac konserwacyjnych.

4. Rozwiązanie PRS - NEOWEB™
Zainstalowano perforowaną siatkę NEOWEB™ o grubości warstwa 75 mm, a do utwardzenia podłoża użyto tłucznia kamiennego o niewielkim zróżnicowaniu cząstek. Rozwiązanie to umożliwiło znaczną oszczędność czasu, robocizny i pieniędzy, a przy tym pozwoliło na skonstruowanie ekonomicznej, naturalnej ścieżki, harmonizującej z krajobrazem. Rozwiązanie umożliwiło także przeprowadzenie prac tylko w określonych miejscach, w których występowały problemy, bez potrzeby prowadzenia prac na całej długości ścieżki.

5. Korzyści dla klienta

  • wyższa nośność
  • pełna zgodność z przepisami budowlanymi
  • prosta procedura instalacji, oznaczająca oszczędność czasu aż do około 30%
  • estetyczne rozwiązanie, konstrukcja wkomponowana w naturalny krajobraz
  • brak konieczności ciągłej konserwacji