Neoweb - rysunki

Zbudowanie drogi tymczasowego dostępu do placu budowy na terenie szkockiego rezerwatu przyrody.

STUDIUM ZREALIZOWANEGO PROJEKTU1. Zadanie
W szkockim rezerwacie przyrody konieczne było zbudowanie drogi dojazdowej w celu transportu materiałów budowlanych i generatora do miejsca budowy turbiny wiatrowej oraz instalacji linii elektrycznej. Miejsce budowy było zlokalizowane w terenie górzystym, droga miała przecinać torfowiska i mokradła, które są trudne do stabilizacji. Ponieważ teren znajduje się w rezerwacie przyrody, lokalne władze domagały się, by droga została zbudowana przy minimalnych szkodach dla środowiska i żądały, aby po zakończeniu prac droga została zdemontowana, a środowisko przywrócone do stanu początkowego. Władze miały ustalone preferencje odnośnie stosowania w projekcie produktów przyjaznych dla środowiska.

2. Projekt w zarysie
Zakres prac: utwardzenie drogi
Podłoże/Gleba: torf, torfowisko
Lokalizacja: Szkocja
Region: Europa Zachodnia
Data wykonania: 2006
Klient: Scottish and Southern Energy, czołowy brytyjski dostawca zielonej energii dla klientów indywidualnych i firm

3. Stare podejście
Pierwotny plan przewidywał zastosowanie kilku warstw materiału ziarnistego, każda o grubości 60-80 cm. Rozwiązanie to było jednak kosztowne, skomplikowane i nieodwracalne.

4. Rozwiązanie PRS - NEOWEB™
Zaproponowano zastosowanie geosiatki (geokraty) NEOWEB™ do wzmocnienia odcinków drogi biegnącej przez torfowisko. Klient postanowił przeprowadzić na błotnistej glebie test parametrów NEOWEB™, mający na celu sprawdzenie wielkości szkód środowiskowych w trakcie instalacji, zapewnianej nośności oraz stanu środowiska po usunięciu geosiatki (geokraty). NEOWEB™ pomyślnie przeszła test i została wybrana do wdrożenia w planowanym projekcie. Klient ułożył geosiatkę (geokratę) NEOWEB™ i wypełnił ją lokalnymi materiałami o niskiej jakości.

5. Korzyści dla klienta

  • znaczne zmniejszenie koniecznej grubości warstw materiału ziarnistego do 20 cm, co oznaczało oszczędność około 0,6 m ubitej zasypki na metr kwadratowy
  • znaczne skrócenie czasu realizacji
  • redukcja całkowitych kosztów projektu o 72%
  • rozwiązanie przyjazne dla środowiska, które zminimalizowało szkody długoterminowe
Zastosowanie geosiatki (geokraty) NEOWEB™ pozwoliło na zaoszczędzenie 120,000 m3 zasypki, co znacznie zmniejszyło koszty projektu i wielkość wydobycia potrzebnego materiału, a więc zmniejszenie szkód w środowisku. W dowolnym momencie droga może zostać łatwo zdemontowana, a stan terenu przywrócony do poprzedniego.