Neoweb - rysunki

Stworzenie trwałej drogi w bazie wojskowej w Batumi, Gruzja.

STUDIUM ZREALIZOWANEGO PROJEKTU1. Zadanie
Baza wojskowa jest położona na niezwykle błotnistym podłożu gliniastym z kamieniami, co praktycznie uniemożliwia poruszanie się po niej zwykłym pojazdom wojskowym. Armii gruzińskiej potrzebna była bardzo trwała droga, która mogłaby wytrzymać bardzo duże i częste obciążenia.

2. Projekt w zarysie
Zakres prac: utwardzenie drogi
Podłoże/Gleba: błotnisty ił
Lokalizacja: Batumi, miasto portowe w Gruzji
Region: Azja
Data wykonania: 2007
Klient: Gruzińskie Siły Zbrojne

3. Stare podejście
Jednym z rozważanych podejść było umieszczenie na całym terenie stalowych rusztów pokrytych betonem. Z powodu stałego ruchu ciężkich pojazdów, w przypadku takiego rozwiązania konieczne byłyby bieżące prace konserwacyjne.

4. Rozwiązanie PRS - NEOWEB™
Klient rozłożył 50.000 m2 geosiatki (geokraty) NEOWEB™ o wysokości 200 mm, której komórki wypełniono lokalnym żwirem.

5. Korzyści dla klienta

  • szybka instalacja, przeprowadzona przez miejscowe oddziały
  • zwiększona nośność gleby przy mniejszym osiadaniu całkowitym i różnicowym
  • lepsze odwodnienie wewnętrzne, dzięki odizolowaniu wypełnienia perforowanymi komórkami
  • duża trwałość, możliwość wytrzymywania częstych przejazdów ciężkich pojazdów przy minimalnych pracach konserwacyjnych
  • znaczna redukcja kosztów

Geosiatka (geokrata) NEOWEB™ stanowi niezawodne i trwałe rozwiązanie, poprawiające nośność i zmniejszające całkowite koszty aż o 75% w porównaniu do rozwiązań alternatywnych.