Neoweb - rysunki

Wzmocnienie drogi dostępu do bazy wojskowej w Gruzji.

STUDIUM ZREALIZOWANEGO PROJEKTU1. Zadanie
Droga prowadząca do wojskowej bazy szkoleniowej, przebiegająca przez tereny błotniste, charakteryzowała się znacznym osiadaniem i występowaniem dołów z powodu niedostatecznej nośności. Utrudniało to dojazd pojazdów do bazy. Klient wymagał drogi nieutwardzonej, która nadawałaby się do całorocznego ruchu pojazdów wojskowych.

2. Projekt w zarysie
Zakres prac: utwardzenie drogi dojazdowej
Podłoże/Gleba: ił organiczny
Lokalizacja: Gruzja
Region: Azja
Data wykonania: 2007
Klient: Gruzińskie Siły Zbrojne, służby inżynieryjne

3. Stare podejście
Konwencjonalne rozwiązanie wymaga położenia drogi o kilku warstwach podłoża lub tłucznia kamiennego. Podejście takie jest kosztowne i wymaga regularnej konserwacji bieżącej.

4. Rozwiązanie PRS - NEOWEB™
Klient rozłożył warstwę geosiatki (geokraty) NEOWEB™ o głębokości 200 mm, wypełnionej dostępnymi na miejscu, tanimi materiałami. Prace prowadziły oddziały wojskowe po minimalnym przeszkoleniu przez inżynierów PRS.

5. Korzyści dla klienta

  • prosta, szybka instalacja, przeprowadzana przez oddziały wojskowe, przynosząca 45% oszczędności czasu budowy
  • zmniejszenie grubości drogi i zapotrzebowania na materiały o 38%
  • zwiększona nośność, umożliwiająca całoroczne użytkowanie przez ciężkie pojazdy wojskowe
  • brak konieczności stałej konserwacji
Rozwiązując problemy nośności, geosiatka (geokraty) NEOWEB™ pozwoliła na zastosowanie dostępnych na miejscu materiałów i siły roboczej, co przyniosło oszczędność czasu i pieniędzy. Zastosowane rozwiązanie pozwoliło także na znaczne zmniejszenie wymagań odnośnie konserwacji po zakończeniu prac.