Neoweb - rysunki

Stworzenie obszaru operacyjnego dla pojazdów uprzywilejowanych w Modi'in.

STUDIUM ZREALIZOWANEGO PROJEKTU1. Zadanie
Zadanie polegało na utworzeniu terenu manewrowego dla pojazdów ratunkowych, w tym ciężkich pojazdów strażackich, w przypadku pożaru w jednym z wysokich budynków w mieście, co jest wymagane przez prawo izraelskie. Klient musiał zastosować rozwiązanie, które pozwoliłoby na utrzymanie bardzo dużych obciążeń a przy tym stanowiłoby teren zielony, który wtopi się w okoliczny krajobraz.

2. Projekt w zarysie
Zakres prac: utwardzenie nawierzchni dla pojazdów ratunkowych
Podłoże/Gleba: piasek ilasty
Lokalizacja: Modiin, miasto w środkowym Izraelu
Region: Bliski Wschód
Data wykonania: 2004
Klient: Z.H. Dimri Construction & Development, główny wykonawca

3. Stare podejście
Pod uwagę brano takie alternatywne rozwiązania, jak bruk, wylany beton i nawierzchnia asfaltowa. Takie rozwiązania albo nie spełniały wymogów niezbędnej nośności, albo nie pozwalały na stworzenie konstrukcji, która wtapiałaby się w krajobraz.

4. Rozwiązanie PRS - NEOWEB™
Wybrane rozwiązanie polegało na ułożeniu i zakotwiczeniu geosiatki (geokraty) NEOWEB™ i wypełnieniu komórek ziemią ogrodową oraz posadzeniu odpowiedniej, niskiej roślinności w glebie stanowiącej wypełnienie.

5. Korzyści dla klienta

  • znaczna poprawa nośności gleby i zmniejszone osiadanie
  • estetyczne, przyjemne dla oka rozwiązanie, które sprawia, że konstrukcja wtapia się w otaczający krajobraz
  • łatwa, prosta i niedroga procedura instalacji, bez złożonej logistyki
Wszystkie zainteresowane strony uznały konstrukcję za udaną. Innymi obiektami, które otrzymano w wyniku zastosowania podobnego rozwiązania były boiska sportowe (boisko do piłki nożnej, futbolu amerykańskiego i rugby), pola golfowe i zielone parkingi.